Renova

El dia 2 d’Abril del 2024  s’obre el periode de renovació per a la temporada 2024-25, per als alumnes que formen part de l’escola de Futbol-Sala.  Els alumnes nous ho podran fer a partir del dia 2 de Maig. A partir d’aquell dia, els alumnes de l’escola que no hagin renovat encara, corren el risc de perdre la seva plaça. Les places són limitades i quan arribem a 12 alumnes inscrits als grups d’iniciació o 11 als  alumnes inscrits als equips de competició, el grup es tanca i els interessats a partir d’aquell moment passen a formar part de la llista d’espera.

Els alumnes de l’escola que vulguin renovar per la temporada vinent, només cal que omplin el formulari de renovació i facin efectiva la transferència de la matrícula pel banc. Al fer la transferència és important posar com a concepte “Renovació i el nom del jugador/a”.

En canvi pels alumnes nous han d’omplir el formulari d’inscripció de l’edat pertinent i al final fer el pagament per transferència de la matricula. 

Tot seguit heu d’emplenar el formulari de renovació al club. Ves a la teva categoria:

Tot seguit podreu veure detallat les quotes de la següent temporada:

Quotes 2024-2025MatrículaMensualitat1r pagament2n pagament3r pagament4rt pagament5è pagament
Iniciació: menudets36€35€95€78€74€55€48€
Iniciació: menuts38€38€100€84€75€64€57€
Escolars41€43€108€98€90€77€57€
Federats femenins base41€43€108€98€90€77€57€
Infantils i cadets federats mixtes46€47€120€105€95€83€67€
Juvenils federats mixtes46€49€125€109€100€85€71€
Seniors federats30€45€90€90€90€90€90€

Com bé sabeu els pagaments es passen pel banc cada dos mesos, és a dir, rebreu cada pagament de la següent manera:

  • 1r pagament: Setembre
  • 2n pagament: Novembre
  • 3r pagament: Gener
  • 4rt pagament: Març
  • 5è pagament: Maig

En el cas de que l’últim cop que ens vau enviar les vostres dades (ja sigui per una inscripció o una renovació), aquestes segueixin sent les mateixes podreu deixar en blanc molts dels espais a emplenar en la renovació. Seran camps obligatoris (marcats amb un *): nom i cognoms, l’imatge del justificant de pagament, la roba (tot i que teniu l’opció de posar que “No en vull” per si alguna peça ja la teniu) i els drets d’imatge. Els altres camps només els haureu d’omplir en cas que hagin canviat.

Tota la roba que demaneu en el formulari de la renovació serà cobrada a través del banc.